Ekologia

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Szanowni Mieszkańcy.
W ostatnim okresie zauważono zwiększone ilości odpadów niekomunalnych składowanych przy miejscach wyznaczonych do składowanie odpadów komunalnych przy zabudowie wielorodzinnej.

Odpady te to m. in. opony, dywany, wykładziny podłogowe, meble itp.

W związku z tym informujemy, że każdorazowe zlecenie na wywóz tych odpadów połączony ze sprzątaniem generuje dodatkowe koszty, które muszą być pokryte z opłaty, którą mieszkańcy wnoszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że tego typu odpady są zbierane zawsze raz w roku po uprzednim powiadomieniu mieszkańców, jednakże zawsze mieszkańcy miasta mogą je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Porębie, przy ul. Zakładowej 2 (teren byłego FUM Poręba). Odbiór odpadów jest dla mieszkańców miasta bezpłatny.

Apelujemy również o selekcję odpadów, ponieważ zgodnie ze złożonymi deklaracjami, wszyscy mieszkańcy budynków wielorodzinnych wnoszą opłatę za zbiórkę odpadów segregowanych.
Dlatego też mobilizujemy mieszkańców, aby każdorazowo zgłaszali tego typu nieprawidłowości do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nr tel.: 32/ 677 18 67 i w miarę możliwości dokumentowali te zdarzenia, aby można było ustalić sprawców tych zachowań.

A może ktoś rozpozna właściciela odpadów ze zdjęć?


logo