Urząd Miasta Poręba - ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU
Ekologia

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Urząd Miasta Poręba informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na dofinansowanie zadania pn.:„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Poręba”. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 32.491 zł.
Dofinansowanie obejmuje demontaż pokryć dachowych z 12 budynków mieszkalnych, 7 budynków gospodarczych oraz zbieranie już zdemontowanych odpadów azbestowych na 19 nieruchomościach w 2016 roku.
Dofinansowaniem objęte są nieruchomości osób, które zgłosiły zamiar uczestniczenia w realizacji przedmiotowego zadania w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w okresie wiosennym 2016 roku.
Prace w zakresie demontażu i odbierania odpadów azbestowych na poszczególnych nieruchomościach  wykona  firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP  Renata Kazibudzka 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251.
 Koordynatorami projektu z ramienia Urzędu Miasta są : Pani Karolina Ostrowska i Pani Renata Otręba.
logo