Gospodarka

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Urząd Miasta Poręba informuje , że od dnia 29 lutego 2016 roku nastąpiła zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie miasta Poręba.

W związku z tym dotychczasowy wykonawca tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Porębie odbiera obecnie pojemniki, które stanowią jego własność, a które znajdują się na poszczególnych nieruchomościach. Jednocześnie obecny przedsiębiorca odbierający odpady tj. firma „Ochrona Środowiska” z siedzibą w Kamienicy Polskiej dostarcza pojemniki na te nieruchomości. Pojemniki będą wymieniane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów z poszczególnych rejonów. Przepraszamy za utrudnienia, jakie mogą się wiązać z wymianą pojemników na odpady.

Ponadto informujemy, że wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych nie uległa zmianie i wynosi 14,92 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregacji odpadów i 22,38 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.

Odpady odbierane od mieszkańców miasta Poręba  są dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zawierciu.

Urząd Miasta Poręba
logo