Gospodarka

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
W związku z krążącymi nieprawdziwymi informacjami w sprawie dotyczącej transportu publicznego na terenie Gminy Poręba ponownie informuję, że:
Pismem z dnia 06 listopada 2015 r. skierowanym do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu wyraziłem chęć kontynuowania współpracy w zakresie usług transportowych osób na terenie Gminy Poręba w roku 2016 z tym podmiotem, akceptując planowaną przez ZKM stawkę w tej samej wysokości co w roku 2015 r. za wozokilometr.

Jednocześnie informuję, że zamierzam przeznaczyć na ten transport kwotę dotacji na poziomie roku 2015, a co za tym idzie utrzymać częstotliwość przejazdów na poziomie roku poprzedniego.
Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra
logo
Urząd Miasta Poręba zaprasza do składania ofert na dzierżawę fragmentu terenu kompleksu sportowego   Czytaj więcej ...