Gospodarka

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
W związku z krążącymi nieprawdziwymi informacjami w sprawie dotyczącej transportu publicznego na terenie Gminy Poręba ponownie informuję, że:
Pismem z dnia 06 listopada 2015 r. skierowanym do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu wyraziłem chęć kontynuowania współpracy w zakresie usług transportowych osób na terenie Gminy Poręba w roku 2016 z tym podmiotem, akceptując planowaną przez ZKM stawkę w tej samej wysokości co w roku 2015 r. za wozokilometr.

Jednocześnie informuję, że zamierzam przeznaczyć na ten transport kwotę dotacji na poziomie roku 2015, a co za tym idzie utrzymać częstotliwość przejazdów na poziomie roku poprzedniego.
Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra
logo