Lata 1982-1999

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Rok 1982

-    Odzyskanie praw miejskich, utraconych 22 maja 1975 roku
-    Mianowanie Bolesława Bełcika naczelnikiem miasta (zarząd komisaryczny)
-    Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

       
I Dni Poręby 1982 r.

Rok 1983

-    Utworzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie.
-    Naczelnikiem miasta został Włodzimierz Spyra
-    Założenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej
-    Powstanie Ogródków Działkowych "Nad zalewem".

Rok 1984

-    Przejęcie zasobów mieszkaniowych od SM Zawiercie, osiedle Przemysłowa: 14 budynków - 350 mieszkań, osiedle Mickiewicza: 5 budynków - 210 mieszkań.

Rok 1985

-    Erygowanie parafii Poręba - Niwki.
-    Przejęcie dróg lokalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej.
-    Honorowa Odznaka PTTK za rozwój turystyki w województwie katowickim dla Koła PTTK nr 7.

Rok 1986

-    Utworzenie OSP Poręba - Górka.
-    Oddanie do użytku trzech nowych bloków mieszkalnych przy ul. LWP.

Rok 1987

-    Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków

Rok 1988

-    Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla uhonorowania inż. Czesława Mierzejewskiego (1919 - 1977)

Rok 1989

-    Oddanie do użytkowania nowej centrali telefonicznej PENTACONA

Rok 1991

-    Pierwsza stacja paliw przy ulicy Modrzewiowej.
-    Oddanie do użytku sieci gazowej.

Rok 1993

-    Przejęcie przez MPGKiM w administrowanie nowo wybudowanego składowiska śmieci.
-    Powołanie Miejskiego Klubu Sportowego MKS Poręba.
-    Tokarka sterowana numerycznie TCF/160 laureatem pierwszej edycji konkursu "Teraz Polska".
-    Oddanie do użytku targowiska miejskiego.
-    Przejęcie przez miasto boiska sportowego, kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenem.
-    Utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
-    Zakończenie budowy osiedla "Blacharnia": 6 budynków - 54 mieszkań.

Rok 1994

-    Utworzenie nowego osiedla z ulicami: Tokarska, Ślusarska, Żeliwna
-    Oddanie do użytku nowego mostu przy ulicy Borkowej.
-    Utworzenie Miejskiego Ośrodka Kultury.
-    Zakończenie remontu Szkoły Podstawowej Nr 3, budowa boisk szkolnych
-    Oddanie do użytku przez Spółdzielnię Mieszkaniową osiedla "Plomba": 2 budynki - 65 mieszkań

Rok 1995

-    Przejęcie sieci wodno kanalizacyjnej na byłym osiedlu fabrycznym
-    Gabinet dentystyczny otrzymuje nowoczesne wyposażenie i pierwszy ultrasonograf.
-    Wyróżnienie koła PTTK nr 7 srebrną honorową odznaką PTTK nadaną przez ZG PTTK.

Rok 1996

-    Miasto przejmuje od FUM zabytkową wieżę wyciągową wielkiego pieca z 1798r.

Rok 1998

-    Oddanie do użytku chodnika dla pieszych na ulicy Krawieckiej.

Rok 1999

-    Utworzenie Gimnazjum
-    Złota honorowa odznaka dla Spółdzielni Mieszkaniowej za propagowanie terenów jurajskich.
logo