Lata 2000-2003

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Rok 2000

-    Złota Odznaka z Wieńcami ZG PZW dla koła PZW nr 42 w Porębie z okazji jubileuszu 50-lecia.

Rok 2001

-    Przebudowa i remont Amfiteatru - inicjatywa Zrzeszenia Prywatnych Przedsiębiorców w Porębie.
-    Gimnazjum w Porębie otrzymuje imię Stanisława Staszica oraz sztandar.
-    Oddanie do użytku przez Spółdzielnię Mieszkaniową PORĘBA budynku Chopina 2 - 23 mieszkania, obecnie SM PORĘBA dysponuje 28 budynkami - 690 mieszkań

Rok 2002

-    III Powiatowe Dożynki w Porębie.
-    Odznaczenie sztandaru OSP Niwki złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"
-    Burmistrzem miasta zostaje wybrany Jan Macherzyński.

Rok 2003

-    Po raz pierwszy w Porębie gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
-    Powstaje orkiestra dęta OSP Poręba II.
-    Zrzeczenie się prawa własności i nieodpłatne przekazanie biurowca FUM na rzecz gminy Poręba.
-    Położenie chodników na ulicy Armii Ludowej.
-    W kwietniu 2003 r. ukazał się 1 numer miesięcznika MOK Wspólne Sprawy
-    Wybudowanie kanalizacji odwadniające ulicę Baśniową.
-    Utworzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.
-    I Światowy Festiwal Prażonek.
-    Zatwierdzenie i ustanowienie grupowego pomnika przyrody "Starodrzew 92 dębów".
-    Awans siatkarzy MKS Poręba do II ligi.
-    Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 36 rocznicę śmierci kpt. Stanisława Wencla ps. "Twardy"
-    Odznaczenie sztandaru OSP Krzemienda złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".
logo