Urząd Miasta Poręba - Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niwki w 2017 roku
Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Sprzęt finansowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, oraz środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej Niwki w 2017r.

Sprzęt finansowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, oraz środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej Niwki w 2017r.

Całkowity koszt zadania stanowi suma kwoty dotacji środków finansowych własnych i innych źródeł w wysokości 13 320 zł 90 gr.,w tym: 
- dotacja z KG PSP w Warszawie tj. KSRG – 11 000 zł             
- środki własne OSP Niwki – 2 320 zł 90gr.

W ramach zadania zakupiono:• bramy garażowe 2 szt.

 32
logo