Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Do 29 lipca Związek Subregionu Centralnego przyjmuje uwagi i sugestie dot. zmian do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dokumentu, na podstawie którego będą realizowane projekty ZIT na obszarze Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 powstała po to, by określić obszary wymagające zmian i poprawy poprzez wykorzystanie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W ramach Strategii są realizowane przedsięwzięcia ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dofinansowane z przeznaczonych na ten cel funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Strategia ZIT opracowana przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w jasny i precyzyjny sposób przedstawia zdiagnozowane problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne, demograficzne i społeczne, które mają wpływ na obszar Subregionu Centralnego oraz sposoby ich rozwiązania m.in. w postaci propozycji rodzajów projektów do realizacji.

Planowane projekty Gminy Poręba w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie.
2. Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych – EFRR.
3. Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych – EFS.
4. Przyjazne przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające
w Przedszkolu Miejskim w Porębie – EFRR.
5. Przyjazne przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające
w Przedszkolu Miejskim w Porębie – EFS.
6. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba.
7. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba.

Prace nad przygotowaniem Strategii ZIT rozpoczęły się w 2012 r. i były prowadzone w bardzo dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach. Efektem tych działań w ramach przygotowywania projektów do realizacji ZIT jest zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami. Do 2020 roku wydanych zostanie w Subregionie Centralnym ponad trzy miliardy złotych. To największa kwota, jaka zostanie przeznaczona na realizację ZIT-ów w Polsce – informuje Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
Aktualnie obowiązuje już VIII wersja Strategii ZIT, która została pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach którego realizowane są projekty ZIT.

Jesienią planujemy przyjęcie kolejnej wersji Strategii. Jej aktualizacja jest podyktowana przede wszystkim koniecznością uzupełnienia danych diagnostycznych oraz dostosowania zapisów do dokumentów takich jak Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego i jego uszczegółowienie, które również stale się zmieniają – dodaje Zygmunt Frankiewicz.

Ewentualne uwagi i sugestie można zgłaszać na zamieszczonym niżej formularzu i do dnia 29 lipca 2016 r. przesłać je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji nt. Strategii ZIT dostępnych jest na stronie http://www.subregioncentralny.pl/strategia-zit.html

FORMULARZ

logo