Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Zapraszamy do wypełnienia ankiet w ramach II etapu konsultacji społecznych dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju
 
Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Perła Jury" 2014-2020
Ocena obszaru LGD
logo