Urząd Miasta Poręba - Ćwiczenia Renegade - Sarex 17/I
Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
W dniach 06 – 08 czerwca br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I.

Jednym z epizodów ćwiczeń są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W trakcie trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W związku z powyższym zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96), informuję, że w ramach ww. ćwiczenia emitowane będą za pomocą syren sygnały alarmowe oznaczające:

- ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
- odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie gmin i powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.
logo