Urząd Miasta Poręba - "Lato w mieście - Lato z przygodą"
Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Zapraszamy do udziału w licznych atrakcjach, które przygotowaliśmy w ramach akcji "Lato w mieście - Lato z przygodą".

Akcja „Lato w Mieście – Lato z Przygodą” jest finansowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Porębie oraz w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, Pracownia Internetowa Orange, Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie, Urząd Miasta Poręba, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba.

logo