Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Nestor” w Porębie bardzo aktywnie działa na rzecz Seniorów oraz angażuje się w różnorodne działania społeczne. Efekty pracy Nowego Zarządu, który został wybrany pod koniec lutego br. są bardzo widoczne poprzez m.in.: realizację projektów, organizację i współorganizację wielu wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych, owocną współpracę z instytucjami i organizacjami lokalnymi. Nowy zarząd w składzie: Halina Lipa (Przewodnicząca), Krystyna Hamerlik, Wanda Chwalba, Janina Gajek, Elwira Wnuk, Jerzy Gajek, Jan Drabek od końca lutego 2017r., zorganizował wiele przedsięwzięć dla swoich członków oraz uczestniczył w imprezach lokalnych.

8 marca wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie, Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Kobiet. 27 kwietnia sekcja sportowa seniorów z Poręby zajęła drugie miejsce w V Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 28 kwietnia członkowie Stowarzyszenia bawili się na zabawie pod hasłem „Powitanie Wiosny”. 3 maja Zarząd Stowarzyszenia „Nestor” złożył kwiaty pod pomnikiem oraz wziął czynny udział w występach w MOK, reprezentowany przez zespół „Złota Jesień Bis”. 27 maja – 08 czerwca Zarząd zorganizował dla wczasy do Niechorza. 22 lipca na zaproszenie Pani poseł Anny Nemś seniorzy uczestniczyli w imprezie „Marsz po zdrowie”. W dniach 21 - 23 sierpnia zorganizowana została wycieczka Zamość - Kazimierz Dolny, która stanowiła kolejną atrakcję dla członków Stowarzyszenia emerytów i rencistów "Nestor”.

Zarząd ma wiele pomysłów na kolejne ciekawe inicjatywy dla Seniorów, które będą wkrótce realizowane. Oprócz stałych wydarzeń Stowarzyszenie realizuje projekty pozyskując zewnętrzne środki finansowe dzięki m.in. bardzo dobrej współpracy z MOK.

logo