Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
10 sierpnia w ramach akcji „Lato w mieście – lato z przygodą” Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta w Porębie zorganizowały wycieczkę krajoznawcza w okolicę Poraja leżącego w północno-zachodniej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Po przyjeździe wszyscy uczestnicy spotkania spotkali się w Punkcie Informacji Turystycznej gdzie po wysłuchaniu i pokazie multimedialnym dowiedzieli się wiadomości o gminie Poraj.
Następnie odbył się QUEST czyli spacer kupieckim traktem przez  malowniczą wieś Choroń w poszukiwaniu skarbu.  

Głównym punktem wycieczki był przejazd do Ośrodka Rekreacyjnego Marina nad sztuczny Zalew Porajski utworzony na rzece Warcie. Każdy uczestnik wycieczki miał możliwość przejechania się rowerem wodnym i łodzią motorową, odbywały się też zajęcia kulturalne z animatorem a na zakończenie wycieczki były pieczone kiełbaski.  

Akcja „Lato w Mieście – Lato z Przygodą” jest finansowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Porębie oraz w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

 

logo