Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
20 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie zorganizował dla osób starszych , samotnych, niepełnosprawnych oraz oczekujących pomocy i wsparcia uroczystą wieczerzę wigilijną.

W tym spotkaniu opłatkowym uczestniczył burmistrz miasta Ryszard Spyra, sekretarz miasta Barbara Baran, skarbnik miasta Joanna Mucha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Karolina Ostrowska oraz proboszcz parafii p.w. św. Jerzego ks. Jerzy Kuliś, ks. Paweł Górecki z parafii p.w. św. Józefa Oblubienica NMP i proboszcz z parafii NMP Anielskiej w Niwkach ks. Tomasz Pawełczyk, który odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Jezusa.

- Spotkania wigilijne w Porębie mają swoją wieloletnią tradycję – wspomina kierownik MOPS Małgorzata Szewczyk. - W tym roku po ośmiu latach przerwy wigilijna wieczerza odbyła się ponownie i uczestniczyło w niej około 30 samotnych i starszych osób. 

Świątecznych refleksji muzycznych dostarczył zespół "Retro" z Miejskiego Ośrodka Kultury.

logo