Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Porębie przy ul. ks. Franciszka Pędzicha 44 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 2014/2017
Oświadczenie oferenta
logo