Urząd Miasta Poręba - Klub Szkół UNICEF
Archiwum

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   

W listopadzie Miejski Zespół Szkół w Porębie dołączył do Klubu Szkół UNICEF.

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz zapraszamy do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem organizujemy w szkole ciekawe wydarzenia.

Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. Pomysł na przystąpienie do klubu wyszedł z inicjatywy uczniów uczęszczających na zajęcia etyki, a opiekunem szkolnego klubu została nauczycielka przedmiotu - mgr Marta Szczerba.

Uczniowie wraz z opiekunem będą odpowiedzialni za organizację tzw. „Kącika UNICEF”, gdzie będą zamieszczać informacje udostępniane każdego miesiąca przez UNICEF. UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

logo