Sport

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Porębie zakwalifikowany został do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w kwocie 8 000 zł zostało przyznane ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci” Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt ma na celu realizację działań na rzecz powszechnej dostępności mieszkańców do kultury fizycznej, poprzez likwidowanie barier i ograniczeń wynikających z: wieku, stopnia sprawności fizycznej, zamożności społecznej oraz płci i zainteresowań.  

Koordynatorem projektu ze strony Urzędu Miasta Poręba jest pani Karolina Ostrowska.
logo