Sport

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Porębie zakwalifikowany został do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w kwocie 9.900 zł zostało przyznane ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci” Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt ma na celu realizację działań na rzecz powszechnej dostępności mieszkańców do kultury fizycznej, poprzez likwidowanie barier i ograniczeń wynikających z: wieku, stopnia sprawności fizycznej, zamożności społecznej oraz płci i zainteresowań.

Koordynatorem projektu ze strony Urzędu Miasta Poręba jest pani Karolina Ostrowska.

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 16:30
wtorek: 7:30 do 16:30
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 13:30
logo