Sport

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
5 czerwca w Miejskim Zespole Szkół w Porębie odbyło się uroczyste otwarcie mini strefy aktywności ruchowej, nowoczesnej pracowni fizyko-chemicznej i przekazanie roweru dla ucznia MZS, Łukasza Mazura.

W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz miasta Poręba Ryszard Spyra, radny rady powiatu zawierciańskiego Tomasz Ślusarczyk, sekretarz miasta Barbara Baran, skarbnik miasta Joanna Mucha, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Elżbieta Kołodziej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie Karolina Ostrowska, dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Iwona Muskalska, wicedyrektor Arkadiusz Pompka, kierownik MZEA Ewa Weber, wiceprezes firmy Aktin - Nowoczesne Technologie Edukacyjne Arkadiusz Trzebiński i koordynator Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK Daniel Kupka.

Pracownia fizyko-chemiczna to jedna z nowocześniejszych pracowni w Polsce i jedyna w naszym powiecie, na miarę XXI wieku. Wyposażona jest m.in. w stoły laboratoryjne, szafy na odczynniki, zestawy laboratoryjne i jest przeznaczona do realizacji podstawowych doświadczeń z fizyki i chemii.

- Cieszę się, że mogę otworzyć mini strefę aktywności ruchowej oraz nowoczesną pracownię fizyko-chemiczną, które będą służyły młodzieży szkolnej naszego miasta – powiedział burmistrz Ryszard Spyra – Pomimo programu naprawczego, nie będę oszczędzał na takie działania. W najbliższym czasie planowany jest remont boiska szkolnego oraz powstanie kolejnych pracowni przedmiotowych.

Bardzo ważnym akcentem uroczystości było przekazanie uczniowi szkoły roweru, daru PCK, przez koordynatora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK Daniela Kupki. Było to możliwe dzięki aktywnej współpracy władz miasta Poręba z oddziałem PCK.

logo