Sport

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
14 października na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik odbyła się II edycja Testu Sprawności Fizycznej. Dzieci i młodzież zmagały się w następujących próbach sprawnościowych:

1. Bieg 50 m - próba szybkości biegowej
2. Skłon tułowia w przód - próba gibkości
3. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg)
4. Bieg zwinnościowy. 
5. Skłony w przód z leżenia tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha.
6. Bieg wytrzymałościowy.

Test przeprowadził Roman Leszczyński, animator Orlika.

logo